Modlitwa do św Rity gdy wszystko zawodzi

Modlitwa do św Rity gdy wszystko zawodzi

Święta Rito, Patronko spraw trudnych,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego,
Zwierciadło cierpliwości, lekarko chorych,
Pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości,
Ukochana Oblubienico Chrystusa Pana.
Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną,
O uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia.
Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznał/doznała skutków Twej opieki,
By modlitwy moje stały się skuteczne.
Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości,
Szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę.

Amen.